Eén loket voor energievragen dorpen en wijken

BOLSWARD -  Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie komen met één loket voor al energievragen van dorpen en wijken. 

Fryslân telt meer dan 50 lokale energie-initiatieven. In dorpen en wijken werken enthousiaste bewoners aan het opwekken en besparen van energie. Bij het nieuwe energieloket kunnen lokale initiatieven terecht voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf of gezamenlijk energie besparen. De provincie Fryslân draagt hier 300.000 euro aan bij.

Elf dorpen die op termijn niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dat is één van de doelen van de Energiewerkplaats. De werkplaats gaat opzoek naar gemeenschappen met deze ambitie. Deze initiatieven gaat ze begeleiden. “We geloven in de eigen kracht van de Friezen. De provincie, Doarpswurk en Friese Milieufederatie willen lokale initiatieven graag op weg helpen. De Energiewerkplaats zorgt ervoor dat de initiatieven elkaar vinden, informeren en inspireren. En ze krijgen advies voor een deugdelijk financieel plaatje voor hun activiteiten”, aldus gedeputeerde Hans Konst. De Energiewerkplaats werkt nauw samen met de Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Lokale werkgelegenheid Verder richt de Energiewerkplaats zich onder andere op zonnepanelen en het energiezuinig maken van woningen. “Dit biedt kansen voor de lokale installatie- en bouwbedrijven. En het levert direct voordeel op voor de huiseigenaar. Ze krijgen een lagere energienota en meer wooncomfort”, legt Hans Konst uit. Overzicht lokale initiatieven Alle lokale initiatieven uit dorpen en wijken staan op www.netwerkduurzamedorpen.nl. Het zijn initiatieven op verschillende terreinen. Dit zijn bijvoorbeeld leefbaarheid, zoals lokale zorg, voedselproductie en duurzame energie steken initiatiefgroepen de handen uit de mouwen.