Dovenonderwijs onderdak op Sudwester in Sneek

SNEEK - SBO De Sudwester aan het Kaatsland in Sneek krijgt een nevenvestiging van dovenschool De Skelp uit Drachten onder dak.

Op de Skelp wordt lesgegeven aan slechthorende kinderen met spraak- en taalproblemen. De stichting Kentalis Onderwijs wil met ingang van 1 september dit jaar het specifieke onderwijs aanbieden op de school in Sneek aan kinderen van 4 tot 6 jaar. De Skelp in Drachten is op dit moment de enige school in Friesland die dit type speciaal onderwijs geeft aan kinderen van drie tot twaalf jaar. Vanuit Zuidwest Friesland reizen dagelijks achttien kinderen naar Drachten voor het specivieke onderwijs. Kentalis wil het onderwijs dicht bij de leerlingen brengen en heeft daarom een verzoek ingediend voor een locatie in de Waterpoortstad. Op de Sudwester in Sneek is ruimte genoeg. Daar komen lokalen vrij, zodat Kentalis twee lokalen kan betrekken. Het college van burgemeester en wethouders zijn positief over het speciale onderwijs dat in Sneek een plekje krijgt. De raad spreekt zich er deze maand over uit.