De Onderneming Witmarsum krijgt oorspronkelijke stelling terug

WITMARSUM - Korenmolen 'De Onderneming' krijgt vrijdag 16 mei in een nieuwe historisch verantwoorde stelling, die bij de molen past.

De oude  dateert van  1970 en is  nu aan vervanging toe. Een stelling zit altijd in weer en wind en gaat daarom in de regel zo'n 40 jaar mee. In de zestiger jaren van de vorige eeuw stond de molen er erg vervallen bij en is daarom in 1970 ingrijpend gerestaureerd. Het bedrijf dat in 1970 de restauratie uitvoerde heeft toen een vergissing gemaakt, waardoor de stelling niet oorspronkelijk was. Het aantal liggers was te groot, waardoor ook het hekwerk er verkeerd uitzag.
Nu de stelling vervangen moet worden is er voor gekozen om de stelling weer zo te maken zoals deze er vroeger uit gezien heeft en zoals deze hoort te zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van De Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. De uitvoering van de werkzaamheden berust bij bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Sneek.
Noemenswaardig is dat in deze molen al ruim veertig jaar molenaars worden opgeleid. Ook wordt met deze molen nog wekelijks graan gemalen wat wordt gebruikt voor het bakken van broden. In 2015 vindt er  een restauratie plaats, waarbij ook het riet vervangen wordt.
De molen is iedere zaterdag open voor publiek. Ook op andere dagen zijn bezoekers welkom, maar dan wel op afspraak. De huidige restauratie en de restauratie die voor volgend jaar gepland staat wordt mogelijk gemaakt door diverse fondsen.