Dag van de Mantelzorg, waardering mantelzorgers!

Sneek - Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Maandag 10  november is de landelijke  "Dag van de Mantelzorg" en wordt er volop aandacht gegeven aan deze inzet en worden  mantelzorgers in het zonnetje gezet. In de gemeente Súdwest Fryslân worden mantelzorgers rond deze dag op verschillende manieren gewaardeerd voor deze onmisbare inzet.

De gemeente Súdwest Fryslân gaat in samenwerking met de Stipepunten in Bolsward, IJlst, Koudum en Sneek zoveel mogelijk mantelzorgers waarderen voor hun inzet. In de dagen rondom de "Dag van de Mantelzorg" organiseren de  Stipepunten, met ondersteuning van Timpaan Welzijn,  tal van activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Tevens wil de gemeente Súdwest Fryslân zoveel mogelijk mantelzorgers een kleine attentie geven. Met deze attentie willen  de gemeente en de Stipepunten hun  waardering  uiten voor de zorg die de mantelzorgers voortdurend geven. De mantelzorgers die bij de Stipepunten Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek bekend zijn, ontvangen deze attentie vanzelf. Bent u een mantelzorger die nog niet bekend is bij het Stipepunt? En wilt u graag uitgenodigd worden voor de activiteit  en/of  in aanmerking komen voor de attentie, meldt u zich dan aan. Dat kan bij het Stipepunt bij u in de buurt. Aan dit alles zijn geen kosten verbonden.   De Stipepunten in Súdwest Fryslân: Stipepunt Bolsward            telefoon 06 - 46 15 71 52,                e-mail bolsward@stipepunt.nl Stipepunt Drylts                   telefoon 06 - 10 26 49 69,                e-mail drylts@stipepunt.nl Stipepunt Koudum              telefoon 06 - 15 01 68 44                 e-mail koudum@stipepunt.nl Stipepunt Sneek                 telefoon 06 - 11 30 15 55                 e-mail sneek@stipepunt.nl Kijk voor meer informatie op www.voorelkaardoen.nl.