ROC Friese Poort verlengt sponsorcontract Frysk Ljeppers Boun

Sneek - Het Frysk Ljeppers Boun heeft een nieuw driejarig sponsorcontract afgesloten met ROC Friese Poort.

In de tien jaar dat ROC Friese Poort en het fierljeppen met elkaar verbonden zijn, werd de sport steeds professioneler. ROC Friese Poort en de fierljepsport passen goed bij elkaar. De sportieve handeling (aanloop, insprong, klimmen naar de top van de polsstok en uitsprong met landing) kan gezien worden als een symbool voor het traject dat studenten van ROC Friese Poort doorlopen. Het 3-jarig contract omvat, naast de shirtsponsoring onder andere ook het verbinden van de naam van de sponsor aan het klassement.