Kunstvertoon over Kunstgeschiedenis en Bouwkunst

Sneek - Kunstvertoon start de komende maand met de cursus Kunstgeschiedenis  van 1800 tot heden en de cursus Bouwkunst-I van 1400-1650.

De cursus Kunstgeschiedenis start op dinsdag 11 november en bestaat uit 6 avondmodules. In onze tijd worden wij geconfronteerd met een rijke culturele erfenis, wanneer we op reis zijn, via de media, in musea en in de directe omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie of stijl, een periode of achtergrond. Ook is het vaak moeilijk om de bedoelingen van ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te doorgronden. In deze cursus wordt een helder overzicht geboden van de latere fase van de westerse kunstgeschiedenis. Er is ruim aandacht voor stijlverschillen, maatschappelijke achtergronden en voor de zin- en betekenisgeving.

Aan bod komen onder andere schilder- en tekenkunst, iconologie, monumentale architectuur. Veel aandacht gaat uit naar het werk van individuele kunstenaars, bekend en minder bekend.

De cursus Bouwkunst-I start op maandagavond 17 november en vormt de eerste jaargang van de complete overzichtscursus ‘Bouwkunst van 1400 tot 1950 Europa, Nederland, Fryslân’. Deze cursus is tot stand gekomen met medewerking van Provinsje Fryslân. De jaargangen zijn ook afzonderlijk te volgen en binnen de jaargangen zijn verschillende keuzemogelijkheden. Bouwkunst-I biedt een overzicht van de Europese bouwwijzen, tradities en stijlen in de overgangsperiode van de late middeleeuwen naar de ‘nieuwe tijd’.

We volgen de wegen waarlangs de Italiaanse renaissancevormen zich hebben verspreid naar het noorden. De glorieuze metselaars- en steenhouwersbouwkunst in Fryslân in de decennia rond 1600 kan worden opgevat als een van de fraaie uitkomsten van die ontwikkeling. Een voorbeeld is het stadhuis van Bolsward. Een keuze uit de onderwerpen: de ontwikkeling van verschillende ‘huistypen’ in de late middeleeuwen in Noord-Holland, Overijssel en met name Fryslân, het bouwvak en de gilden, bijzondere gevel vormen, materialen, onderdelen en benamingen, beroemde bouwmeesters, bijzondere bouwtradities in steden. De cursus bestaat uit 14 avonden maar kortere varianten zijn mogelijk.

Beide cursussen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en worden ondersteund met fraaie beelden en uitvoerig cursusmateriaal. Na afloop zult u in staat zijn de meeste Europese bouwstijlen en Noord-Nederlandse bouwtradities in deze periode te herkennen en architectonische elementen en bouwonderdelen te benoemen.

De cursussen worden gegeven in de bibliotheek van Sneek, van 19.30 tot 22.00 uur.

Op de foto het stadhuis van Bolsward (1613-1617), een hoogtepunt in de Friese bouwkunst.

Voor een compleet programmaoverzicht en de keuzemogelijkheden zie www.kunstvertoon.nl.

De prospectus kunt u aanvragen via info@kunstvertoon.nl of tel.: 0513-499441