Extra subsidie voor restauratie Doopsgezinde kerk Balk

Balk - De Doopsgezinde Gemeente in Balk krijgt een extra subsidie van €10.695 van de gemeente De Friese Meren voor de restauratie van de Doopsgezinde Kerk in Balk.

De Doopsgezinde Gemeente te Balk heeft plannen om de restauratie van de kerk uit te breiden en heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage in de kosten. De binnenzijde van de buitenmuren is met asbestbeplating betimmerd, de beplating zal gedeeltelijk moeten worden verwijderd om ankers te kunnen vervangen. De asbestbeplating is in het verleden aangebracht vanwege vochtproblemen (doorslaande muren). Door het aanbrengen van de asbestbeplating is de stuc laag uit het zicht ontnomen. Inmiddels bestaan er stuc mortels die vocht kunnen weren, met die wetenschap heeft het bestuur van de kerk plannen om alle asbestbeplating te verwijderen en een nieuwe vochtwerende stuc laag in zijn oorspronkelijk karakter aan te brengen. Verder heeft het bestuur plannen om de niet oorspronkelijke onderdelen aan de kerk zoals pvc goten, stalen dakranden et cetera die uit oogpunt van monumentenzorg niet bij de kerk passen te vervangen door de oorspronkelijke materialen en uitvoering. Nu er nog geen aanvang met de restauratie is begonnen kan men stellen dat het geen meerwerk betreft maar een uitbreiding van de restauratiewerkzaamheden. Meerwerk (werk dat vaak niet te voorzien is) is werk dat kan ontstaan tijdens de in uitvoering zijnde restauratie van de kerk, meerwerk is volgens de subsidiebeschikking niet subsidiabel. Uit oogpunt van monumentenzorg en cultuurtoerisme betekent de uitbreiding van de restauratie een hele verbetering van het monumentale karakter van de kerk. Monumenten in een goede bouwkundige staat hebben een positieve uitstraling op de omgeving en het cultuurtoerisme, aldus het college die besloten heeft de extra subsidie toe te kennen.