Groen licht voor rondweg Hemelum

HEMELUM - De aanleg van de rondweg om Hemelum kan beginnen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een bijdrage van 950.000 euro.

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat de rondweg aanleggen en verwacht dat deze in 2017 klaar is. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het besluit. ,,Dizze maatregel sil de ferkearsfeiligens en leefberens yn en om Himmelum hinne foech ophelpe”, aldus de gedeputeerde. De totale kosten van de rondweg bedragen bijna twee miljoen euro. Nu de provincie geld voor de rondweg beschikbaar stelt, kan een belangrijk knelpunt in de wegverbinding naar Stavoren worden opgelost. De bijdrage van de provincie komt uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).  Al eerder gaf de provincie uit de BDU een bijdrage aan de gemeente voor de aanleg van een fietspad langs de Noardermar. Hierdoor komt langs de gehele route van Flinkeboskje naar Stavoren een apart fietspad.