Kindpakket voor minimagezin in SWF

IJLST -  Súdwest-Fryslân komt minimagezinnen tegemoet met een zogenaamd kindpakket. Dit bestaat uit een tegemoetkoming bij de kosten voor zwemles, een laptop voor school en een bijdrage voor sport of muziekles.

  Het college legt het plan voor aan de raad, die zich er op 3 juli over buigt. Het plan vloeit voert uit de vraag van staatssecretaris Klijnsma om extra aandacht aan kinderen te geven bij de bestrijding van armoede. Om te kijken waar behoefte aan is binnen de doelgroep, werden 400 bijstandsgezinnen benaderd met een enquête en waren er gesprekken met ouders en de cliëntenraad WWB.   Het kindpakket is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot en met 110 procent van de bijstandsnorm. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar kunnen het zwemdiploma A behalen. Kinderen van 11 tot en met 13 jaar komen in aanmerking voor een laptop voor school. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen een maximale tegemoetkoming van 335 euro per jaar voor de kosten van sport of muziekles. Het college probeert om de voorzieningen nog in 2014 beschikbaar te stellen.   Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot en met 120 procent van de bijstandsnorm kunnen voor financiële ondersteuning van deze voorzieningen terecht bij stichting Leergeld. Het Kindpakket is bedacht door de Kinderombudsman.