CU en CDA op werkbezoek bij bedrijven

SNEEK - De CU- Súdwest Fryslân en het CDA brengen morgen een tweetal werkbezoeken aan bedrijven in de Regio. Zowel de CU als het CDA benadrukken de noodzaak om te investeren in leerwerk ervaringsplaatsen voor jongeren om daarmede de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het werkbezoek begint bij Feadship (de Vries ) Makkum waar een praktijkschool van de ROC-Friese poort gevestigd is naast het bedrijf. De praktijkschool biedt de unieke mogelijkheid om jongeren dicht bij het bedrijf praktijkervaring op te doen. De Vries Makkum bouwt en verbouwt grote luxe jachten en biedt veel werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân. Het belang voor een goede verbinding met open groot water is belangrijk voor deze onderneming. De plannen van de Nieuwe Sluis in de Afsluitdijk zullen daarom aan de orde komen. Aansluitend wordt het Las- en montagebedrijf De Boer bezocht in Heeg. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van RVS en onderneemt veel project met Titan-projects. De Boer zet zich vooral in om jongens zonder startkwalificatie in huis een BBL- opleiding aan te bieden. Daarvoor gaan de werknemers 1 dag per week naar school. Tijdens de jongerendebatten werd door zowel het CDA als de CU het belang van de maatschappelijke stage als praktijkervaringsplaatsen benadrukt. De CU en het CDA willen in de komende periode het college oproepen actie te ondernemen. Er ligt een pracht kans. De Rijksoverheid heeft het MBO geld beschikbaar gesteld om te investeren in jongeren. Initiatiefnemer moet een ROC zijn in samenwerking met een onderneming die een deel van de opleidingskosten in natura of geld voor hun rekening nemen. Het gaat om de toekomst van onze jongeren en die willen wij graag als CDA en CU behouden door kansrijke banen te bieden. Daarmede versterken wij werkgelegenheid, de regionale binding en doen we iets aan de krimp op het platteland.