Gemeenten onderzoeken dienstverlening Wmo

SNEEK -  Zo’n duizend willekeurig gekozen cliënten uit Súdwest-Fryslân en Littenseradiel ontvangen in februari een schriftelijke vragenlijst over de ondersteuning die ze krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wethouder Sjoerd Tolsma: ,,We willen graag van onze inwoners weten wat ze van de ondersteuning vinden en wat er beter kan. Zo kunnen we de dienstverlening aan inwoners op een hoog niveau houden. Voorgaande jaren scoorden we goed, gelijk of hoger dan landelijke gemiddelden. Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Daar zijn we erg blij mee.” De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel bieden ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te voeren. Een onafhankelijk onderzoeksbureau (SGBO) voert het onderzoek uit. De uitkomsten zijn naar verwachting in de zomer bekend.