Ouders in bijstand denken mee over ondersteuning

BOLSWARD - De gemeente SWF heeft bijstandsouders gevraagd waar ze het meest behoefte aan hebben. 

Wethouder Sjoerd Tolsma heeft ze een brief gestuurd met de vraag. ,,Uit onderzoek blijkt dat vooral gezinnen met kinderen prioriteit moeten krijgen in de gemeentelijke aanpak tegen armoede. Daarom wil ik weten hoe we deze gezinnen optimaal kunnen ondersteunen”, zegt Tolsma. Om hier een beter beeld van te krijgen heeft hij twaalf van hen gesproken in een informeel groepsgesprek. Ook de cliëntenraad WWB was hierbij aanwezig. Het is duidelijk dat het onderwerp mensen aan het hart gaat, velen hebben gereageerd op de brief. Ook in het groepsgesprek kwam de betrokkenheid naar voren. Wethouder Tolsma: ,,Uit de reacties komt ook naar voren dat kinderen niet de dupe mogen worden van armoede. Ook zij moeten hun talent kunnen ontwikkelen in bijvoorbeeld sport of muziekles.  Doordat kinderen niet aan activiteiten mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes voelen zij zich buitengesloten. Dat gaat mij aan mijn hart, hier moeten we oplossingen voor vinden”.   Wat in de gesprekken en reacties op de brieven ook naar voren kwam is de hoeveelheid aan potjes, voorzieningen en instanties. Veel mensen vinden dit onoverzichtelijk. Hierdoor weet men vaak niet van het bestaan van bepaalde voorzieningen. Maar ook niet waar men met een verzoek terecht kan.  De wethouder is zeer tevreden met alle reacties en inbreng. Het heeft hem veel concrete informatie opgeleverd waar de gemeente mee aan de slag kan gaan in 2014.