SWF en Littenseradiel praten met inwoners over toekomst zorg

SNEEK - De gemeenten SWF en Littenseradiel gaan met inwoners praten over toekomst zorg. Dat gebeurt tijdens een achttal bijeenkomsten.

In 2015 verandert er veel voor inwoners, de gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg, uitkeringen, werk, huishoudelijke hulp, taxivervoer, dagbesteding, sociale werkvoorziening, woonbegeleiding en thuiszorg. ,,We moeten meer doen met minder geld. Dit kan als we zaken slimmer organiseren. Zodat inwoners die nu en in de toekomst echt zorg nodig hebben, die gewoon krijgen”, aldus wethouder Sjoerd Tolsma. De gemeenten, Wmo-platform, cliëntenraden en zorgaanbieders hebben wel ideeën over hoe dat kan. ,,We horen tijdens deze bijeenkomsten in beide gemeenten ook graag van de inwoners wat zij nodig hebben en hoe we dat met z’n allen goed kunnen organiseren. Deze ideeën zijn meer dan welkom!” De eerste bijeenkomst is dinsdag 18 februari in Sneek. De laatste op 5 maart in Koudum.