Subsidie voor jongerenactiviteiten Bakhuizen

Bakhuizen - Gemeente De Friese Meren steunt het project 'Swalkers van Straks' in Bakhuizen met een subsidie van 1500 euro.

'Swalkers van straks' is een initiatief van ouders van jeugd tussen twaalf en zestien jaar uit Bakhuizen. Zij hebben vorig jaar bij wijze van proef een activiteit georganiseerd in het Swalkerhûs. Dit bleek een groot succes. Daarom is er een werkgroep gestart om voor dit jaar een activiteitenplan te ontwikkelen om een vervolg te geven. Deze activiteiten worden georganiseerd in en met het Swalkerhûs en de werkgroep. Doelen van de activiteiten zijn ontmoetingen organiseren en de doorgang naar het Swalkerhûs voor de jongeren open te stellen. Een nevendoel is om Bakhuizen positief op de kaart te zetten. De afgelopen jaren zijn de jongeren uit Bakhuizen soms negatief in het nieuws geweest. Door dingen met de jongeren te organiseren wordt hier weer een positieve draai aan gegeven. Er wordt tijdens de ontmoetingsavonden geen alcohol geschonken. Voor de financiering van de activiteiten zijn naast de gemeente ook zes fondsen aangeschreven. Deze partijen (Welzijnsfonds, Stichting Bas Becker, bedrijvenvereniging Bakhuizen, kerken, dorpsbelang, sponsor) hebben allemaal positief ingestemd met de begroting. Zij leveren een bijdrage van 1770 euro.