Onderzoek ervaring bevallingen

Lemmer - BOLSWARD - De afdelingen Medische Besliskunde en Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn op zoek naar vrouwen die tussen juli 2012 en januari 2014 zijn bevallen en willen deelnemen aan een vragenlijstonderzoek.

In deze studie wil het LUMC onderzoeken hoe belangrijk bepaalde aspecten van de bevalling zijn voor de bevallingservaring van een vrouw. Hiervoor zijn zij geïnteresseerd in de mening van 300 vrouwen die recent zijn bevallen. ,,Als u mee wilt doen vragen wij u om eenmalig een online-vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten duurt maximaal 20 minuten. Met behulp van uw antwoorden zullen wij inzicht krijgen in welke aspecten van de bevalling zwaarder wegen dan anderen. Deze resultaten verwerken wij in een nieuwe vragenlijst. Met deze nieuwe vragenlijst hopen wij in de toekomst bevallingservaringen alomvattend te kunnen meten en de zorg daarop af te stemmen. Onder alle vrouwen die de vragenlijst compleet invullen, verdelen wij vijf VVV-bonnen ter waarde van €20,-. Wilt u meewerken aan dit onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan vóór 1 februari 2014 contact op met Fania Gärtner, e-mail: bevalling@lumc.nl of tel. 071-5265137.”