Gemeenten en Provincie investeren in ZWF

SNEEK - De provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en de Friese Meren investeren met ruim zes miljoen in zes projecten voor de leefbaarheid en economie van de regio Zuidwest - Fryslân. Hieronder vallen  Stad(s)huis Bolsward en Toeristisch huis SW. De projecten worden in 2014/2015 uitgevoerd.

Het stadhuis in Bolsward moet worden omgebouwd tot een levend en bruisend middelpunt van de stad. Met de functies van gemeenteloket, bibliotheek en musea wordt het stadhuis een literaire, toeristische en culturele ontmoetingsplek. Deze moet bijdragen aan de sociale samenhang en de leefbaarheid in de binnenstad. Ook op toeristisch gebied willen de gemeenten en de provincie investeren. Het Toeristisch huis, wat een samenwerkingsconcept is tussen de gemeenten op het gebied van productverbetering, promotie, kennisdeling, innovatie, gastheerschap en evenementen programmering, staat ook tussen de zes projecten. Verder staan de IJlsterkade, het hart van Joure, de Lemstervaart en de bereikbaarheid en leefbaarheid Balk in de lijst van de zes uitgekozen projecten. De provincie en gemeenten hebben in overleg de gemeentelijke prioriteiten bekeken en de projecten vastgesteld. Voorwaarde die de provincie stelt bij het uitvoering van de plannen is 50 procent cofinanciering van de gemeenten. Een andere voorwaarde is dat de projecten worden uitgevoerd in 2014/2015. Het geld komt uit vrijgevallen budgetten en de gemeenten leggen een vergelijkbaar bedrag erbij. Het gaat niet om NUON-middelen van Wurkje foar Fryslân(WfF), maar tijdens dat project zijn wel de behoeftes van de gemeenten zichtbaar geworden. Om deze behoeften tegemoet te komen, heeft de provincie besloten om eenmalig 24 miljoen te investeringen in heel Friesland. Met dit bedrag wordt op korte termijn een stimulans gegeven aan de werkgelegenheid. Op lange termijn dragen de projecten bij aan de leefbaarheid van het gebied Zuidwest Friesland. Op Fryslân staat de volledige lijst met alle projecten uit de vijf regio’s. Informatie over de specifieke projecten zijn het beste bij de betreffende gemeente op te vragen.