Opknapbeurt Mar en Klif krijgt gestalte

Lemmer - OUDEMIRDUM – Na twee maanden ontmantelen en slopen is Mar en Klif inmiddels gestart met de herinrichting van het Bezoekerscentrum. Deze week is de uitkijktoren geplaatst, het hart van de nieuwe tentoonstelling. De toren is gebouwd door leerlingen van het ROC Friese Poort. De uitkijktoren is gebouwd door drie leerlingen van het ROC Friese Poort, Rienk van der Veen, Jelmer Schoonbergen en Sonny Meertens. Bij het maken van de toren leerden zij verschillende timmertechnieken. De toren is op school gemaakt en daarna vervoerd naar het Bezoekerscentrum Mar en Klif en daar onder leiding van docent Bennie Mous opgebouwd.

Het Bezoekerscentrum Mar en Klif en het VVV Gaasterland Promotion die hier gevestigd zijn, zijn nog even gesloten. Medio april gaat het centrum weer open. De nieuwe inrichting wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provinsje Fryslân, de oude gemeente Gaasterlân-Sleat, St. Woudsend anno 1816, St. Jonkvrouwe Bas-Backer en heel veel inzet van het eigen bestuur, de medewerkers en de vele vrijwilligers. Bezoekerscentrum Mar en Klif bestaat ruim 20 jaar. De tentoonstelling in het bezoekerscentrum is grotendeels ook 20 jaar oud. Om beter aan te kunnen sluiten bij de beleving van het (jonge) publiek, wordt de inrichting vernieuwd. Er wordt gewerkt aan een hedendaagse presentatie van de ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Landschap. Natuurlijk is er aandacht voor de vorming van de stuwwallen in de IJstijd, voor de inklinking van het veen en aanleg van de hemdyken in de Middeleeuwen. Maar ook onderwerpen als de bosbouw in Gaasterland, landbouw en de opkomst van het toerisme komen aan bod. Ook komt er ruimschoots aandacht voor de bijzondere natuur in de regio. Het bezoekerscentrum laat zien hoe Zuidwest Fryslân er boven, maar ook onder de grond uitziet. Insteek is dat het centrum zich richt op drie generaties: kinderen, ouders en de pakes en beppes.   .