Parkeervergunningen eenvoudiger

Lemmer - SNEEK - Als het aan het college van B&W ligt, hoeven vergunninghouders in Súdwest-Fryslân hun parkeervergunningen vanaf 1 april niet meer te verlengen en worden parkeervergunningen op kenteken voortaan vignetvrij verleend. Het college stelt de gemeenteraad voor de parkeerverordening hier op aan te passen. Op deze manier vermindert de regeldruk voor inwoners met een parkeervergunning.

Op dit moment worden de parkeervergunningen jaarlijks- of tweejaarlijks verlengd. Ook moet iedere vergunninghouder zichtbaar een parkeerkaart in de auto hebben. Als het aan het college ligt, vragen mensen eenmalig een vergunning aan en blijft deze vergunning geldig zolang men niet verhuist, men geen andere auto aanschaft en de vergunning niet zelf opzegt. Bij een vignetvrije parkeervergunning, hoeft er geen parkeervergunning meer achter de voorruit te liggen. De toezichthouders scannen het kenteken en kunnen zo zien of de eigenaar een vergunning heeft en wat de voorwaarden zijn. Dit is mogelijk sinds de toezichthoudersdigitaal controleren. Als de parkeerverordening wordt aangepast, moeten de kraskaarten en de bezoekerskaarten nog wel achter de voorruit van de auto blijven liggen. Bij deze parkeervergunningen is namelijk geen kenteken bekend. De gemeente onderzoekt of dit anders kan. In het centrum van Sneek en Bolsward moet worden betaald voor parkeren. Hier betalen ook de vergunninghouders jaarlijks parkeerbelasting. Als de vergunningen niet meer worden verlengd, moet de parkeerbelasting nog wel jaarlijks worden betaald. In de gebieden waar het parkeren gratis is, betalen vergunninghouders alleen nog administratiekosten (leges) voor de aanvraag van een parkeervergunning en voor het doorgeven van een kentekenwijziging. Bewoners en bedrijven hoeven  niet meer te betalen voor het verlengen van de parkeervergunningen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hindeloopen, Stavoren, Workum, Makkum, IJlst en Woudsend , maar ook voor de parkeerzones voor vergunninghouders in Sneek. De gemeente onderzoekt of de hoogte van de leges voor aanvraag en kentekenwijziging aangepast moet worden.
In het komende jaar stelt de gemeente parkeerplannen op voor diverse kernen in de gemeente, waaronder Hindeloopen, Stavoren, Workum, Makkum, Woudsend en Bolsward. Het doel is om het parkeren voor bewoners en bedrijven goed te regelen. In de historische kernen is de parkeergelegenheid schaars. Het uitgangspunt van de parkeerplannen is dat bezoekers zoveel mogelijk parkeren op de gratis parkeergelegenheid rond de kernen. En dat de parkeergelegenheid in de kernen met parkeervergunningen wordt gereserveerd voor bewoners en bedrijven. De parkeerplannen worden samen met de bewoners en bedrijven opgesteld.