PvdA SWF wil 5 procent extra voor minima

SNEEK - De Partij van de Arbeid gaat in de gemeenteraad voorstellen de vergoeding op grond van de 'Bijdrageregeling Minima' met ruim 5 procent te verhogen. Met deze aanpassing wil de partij tegemoet komen aan de gestegen kosten.

  Voor kosten die gemaakt worden op het gebied van onder andere sociaalculturele- en sportactiviteiten kunnen kinderen en volwassenen in de gemeente Súdwest-Fryslân in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage van 113  euro per volwassene en 154 euro per kind. Deze maximale vergoedingen zijn sinds 2012 niet meer verhoogd, maar de kosten voor de aanschaf van bijvoorbeeld sportattributen, entreekaarten voor musea of de contributie van verenigingen, zijn de laatste jaren wel gestegen. “De vergoeding is de afgelopen jaren niet aangepast aan de inflatiestijgingen en dat is een tekortkoming”, aldus Johan Feenstra van de PvdA-fractie. “De PvdA wil dit rechtzetten en wij gaan ons sterk maken om de bijdrage te verhogen met de inflatie over de afgelopen jaren.” Het komt neer op ruim 5% extra.