Wetterskip Fryslân koploper in terugdringen muskusrat

SNEEK - Wetterskip Fryslân heeft de populatie van muskusratten goed onder controle. Dankzij een efficiënte werkwijze levert het Friese waterschap in Nederland de beste prestatie

tegen de laagste kosten. Dat blijkt uit de cijfers van het landelijke registratiesysteem, waarin alle waterschappen hun vangsten bijhouden. In het jaar 1995 ving Wetterskip Fryslân ruim 100.000 muskusratten, in 2013 waren dat er nog zo’n 4.500. Muskusratten bestrijden is nodig, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van de waterkeringen. Wetterskip Fryslân controleert 42.000 kilometer watergangen op de aanwezigheid van muskusratten. Dagelijks bestuurslid Harry Boon is verheugd met de resultaten. ,,Uit de cijfers blijkt dat wij de muskusrattenbestrijding in Fryslân en het Groninger Westerkwartier op een goede en efficiënte manier aanpakken. Dankzij onze jarenlange ervaring en flexibele manier van werken kunnen wij onze bestrijders daar inzetten waar ze het meeste nodig zijn. Onze bestrijders hebben goed in beeld waar de populatie zit en kunnen gegevens onderling digitaal uitwisselen. Samenwerken en kennisdeling staan in onze werkwijze centraal.’ Naast het streven naar een lage populatie muskusratten heeft Wetterskip Fryslân veel aandacht voor de ontwikkeling van minder dieronvriendelijke vangstmiddelen. Het terugdringen van dierenleed is een van de speerpunten in de werkwijze van het waterschap.