CDA, VVD en PvdA houden Stemwijzer SWF tegen

BOLSWARD - Kiezers kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Frŷslan geen beroep doen op een stemwijzer.

Het bedrijf De Stem van ontwikkelde wel een programma met vragen voor de gemeente, maar omdat CDA, VVD en PvdA weigerden de vragenlijsten in te vullen, komt de stemwijzer er niet. Opmerkelijk dat het juist de coalitiepartijen zijn die de vragenlijsten naast zich neer legden. ,,Mar der is gjin oerlis oer west. Dat is tafol. Wy dogge der net oan mei. De fragen sizze neat. Wy dogge  net mei oan in stimwizer", reageert Hielke Bandstra van de VVD. ,,Ik ha alris meidien, mar dan kom ik by de ChristenUnie ut." De FNP, die net als de andere partijen, wel de vragenlijsten invulden, is teleurgesteld. ,,De politieke partijen yn Súdwest-Fryslân hawwe fergees in poadium oanbean krigen. Alle partijen meitsje der tankber gebrûk fan en hawwe harren stânpunten trochjûn, mar CDA, PvdA en VVD net. Dit is de demokrasy op syn kop, wêr binne se benaud foar”, vraagt lijsttrekker Durk Stoker zich af. Juist met een stemwijzer zouden burgers betrokken kunnen worden bij de politiek, vinden de andere partijen. Op 9 januari is begonnen met de ontwikkeling van “De Stem van Súdwest-Frŷslan”. Na een uitvraag onder partijen en het bestuderen van de verkiezingsprogramma’s, heeft het bedrijf 'op maat gemaakte stellingen' voorgelegd aan de politieke partijen. Zonder de deelname van de drie partijen kan De Stem geen realistische stemhulp uit te brengen. Zij betreurt het dat CDA, VVD en PvdA niet mee wilden werken. 'De Stem van' brengt in 64 gemeenten wel een stemwijzer uit.