FNP ziet recreatiekansen spoor Sneek Stavoren

WORKUM - De FNP in de gemeente Súdwest – Fryslân wil dat het bestaande treintraject Sneek -  Stavoren, naast de functie als goed functionerende forensentrein, een hoogwaardig toeristisch tracé wordt.

Lijsttrekker Durk Stoker van de FNP: “De trein dy’t no riidt, bliuwt riden. De 6 stopplakken lizze goed ferdield oer it hiele trajekt. De trein riidt 365 dagen yn it jier dwers troch ús prachtige Súdwesthoeke, bûten de spits om is der foldwaande plak foar nije klanten sa as toeristen. Sy sille harren de eagen útsjen”. Toeristen plannen in de praktijk een verblijf van een week of langer in Fryslân waarbij ze dan een camping of hotel boeken en in de regio een boot of fietsen huren, horeca, musea en molens bezoeken. Dat past prima in een arrangement met de trein bij. De FNP is er van overtuigd dat dit concept goed is voor de recreatiesector. Stoker: “Wat se yn Skandinavie en Engelân dogge kinne wy ek”. De FNP pleit voor een actieve promotie door de VVV en andere provinciale marketingorganisaties.Er is ook een belangrijke rol voor Arriva, zij moeten zorgen voor aansluiting op lokale buslijnen en de veerboot Stavoren - Enkhuizen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan of er jaarlijks enkele stoomweekenden georganiseerd kunnen worden op dit traject. De FNP juicht dat toe. Durk Stoker: “prima idee en it slút goed oan by ús plan, neam dát dan mar ‘gjin stoom mar stroom’.”