Lintje voor kerkrentmeester Jan Koops

Balk - Jan Koops (70 jaar) uit Balk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arie Aalberts heeft gisteravond de bijbehorende versierselen aan hem uitgereikt tijdens de jaarlijkse gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Balk.

Koops – geboren op 10 juli 1943 – is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente in Balk. Daarnaast is Koops al sinds 1990 secretaris en penningmeester van de Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp. Joops geeft onder andere voorlichting aan jongeren over de wijze waarop zij in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds. Ook is Koops al vanaf 1976 vrijwilliger bij de EHBO-afdeling Balk en is hij als vrijwilliger al ruim 25 jaar veelvuldig betrokken bij de vele jaarlijkse activiteiten van ‘De Zonnebloem’.