CDA vraagt aandacht veiligheid op water

SNEEK -   Veiligheid op het water is belangrijk voor onze inwoners, kinderen en voor de vele toeristen die Friesland bezoeken, stelt Petra van den Akker van het CDA Súdwest- Fryslân. Van den Akker vraagt zich af welke initiatieven de provincie Fryslân heeft ondernomen om de veiligheid op de drukke vaarwegen te verbeteren. Vorig jaar werd Friesland nog opgeschrikt door enkele tragische ongelukken waarbij pleziervaartuigen op drukke routes door beroepsschepen overvaren werden. Het trieste van dit alles was dat er slachtoffers te betreuren waren. Dit mag niet weer gebeuren stelt van den Akker.

Petra van den Akker, CDA raadslid uit Sneek, vraagt zich daarnaast af welke veiligheidsmaatregelen er genomen zijn tijdens de aankomende 79ste Sneekweek. De Sneekweek heeft een grote naamsbekendheid en de toeristische-economische waarde daarvan is voor Fryslân enorm. Vandaag start de Sneekweek en vele duizenden mensen zullen het Starteiland bezoeken. Juist op dit punt kruisen de beroepsvaart en de recreatievaart elkaar. Het is belangrijk om de risico’s die deze kruising met zich mee goed te beheersen. Binnenkort zullen een aantal raadsfracties van de gemeente Súdwest-Fryslân het starteiland bezoeken en in gesprek gaan met de KWS (red: Koninklijke Watersportvereniging Sneek). Van den Akker is benieuwd naar de visie van de KWS en op welke wijze deze organisatie de veiligheid denkt te kunnen verbeteren tussen het eiland en de kruising met het PM kanaal. Door de komst van het regionaal kielboot trainingscentrum zullen er in de toekomst nog meer passages plaatsvinden. ,,Daar moet een veilige oplossing voor komen”, stelt van den Akker, ,,Ik wil vooraf de discussie openen om ongelukken te voorkomen”. Provincie Van den Akker is benieuwd naar wat de provincie afgelopen jaar heeft ondernomen om de veiligheid te verbeteren op de grote vaarwegen in Fryslân en bij cruciale punten zoals bij de kruising  Starteiland , Sneekermeer en PM-kanaal. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de grote vaarwegen. Hopelijk is er niet alleen maar gepraat op het provinciehuis en heeft men geen last van tunnelvisie. Na het werkbezoek aan het Starteiland zal de CDA Statenfractie worden benaderd en zal worden gevraagd welk concreet actieprogramma er door de gedeputeerde is uitgevoerd en wat er zal worden gedaan aan om de situatie op het water rondom het Starteiland veilig te houden.