Grietsje Stegenga benoemd tot griffier van gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Grietsje Stegenga met ingang van 1 september benoemd tot griffier. Stegenga was al enige tijd waarnemend griffier van Súdwest-Fryslân. Haar beëdiging vond donderdag 3 juli plaats tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Stegenga (38) was eerder al werkzaam bij de griffie van de voormalige gemeente Sneek. Na de gemeentelijke fusie, waar ook de gemeente Sneek bij betrokken was, werd Stegenga benoemd als waarnemend griffier. Na de verkiezingen van 19 maart heeft de nieuwe gemeenteraad besloten om haar definitief tot griffier van Súdwest-Fryslân te benoemen.