Samenwerking horeca in Balk tijdens Feestweek

BALK - Harmonieus verliep het onderling in het verleden allemaal niet met de horeca in Balk, maar sinds vorig jaar is er een kentering. In september 2013 besloten zes bedrijven die allemaal behoren tot de zogenaamde ‘natte restauranten' met elkaar om tafel te gaan zitten. Inzet was hoe tot een betere samenwerking te komen.

Mark de Jong van Café Het Swaentje was een van de initiatiefnemers. Sinds drie jaar bestiert hij dit etablissement samen met Jan Zuiderbaan aan de Meerweg in Balk. ,,Sa'n fyftjin, tweintich jier lyn wie it in protte haat en nijd yn de horeka. Der hat wolris ien mei in krúsbooch achter in eigenaar oansitten, sa ha'k wol heard.'' Aan die twisten is nu een einde gekomen door de bereidheid met elkaar wat te bedenken, iets dat leven in de brouwerij brengt, zo zegt De Jong. Want de sector heeft toch wel last gehad van de crisis en ook het rookbeleid heeft geen goede invloed gehad op de sector. De traditionele jaarlijkse feestweek in augustus in Balk was een mooi aanknopingspunt om nieuwe initiatieven te nemen. Zo'n twintig jaar geleden was het altijd de gewoonte dat de feestweek zich voornamelijk in cafés afspeelde. Met als kroon op het feest een feesttent waar dan op zaterdagavond iets speciaals werd georganiseerd. De organisatie was al die jaren in handen van een feestcommissie. ,,Jierrenlang waard der in protte sinten fertsjinne mei dy feesttent. Trije jier lyn waard dat wat minder, it koe net goed mear út en doe is it ferpleatst nei de sporthal mar dat brocht ek te min rendemint. Wy springe no yn it gat fan de feestkommisje.'' Het feest terugbrengen naar waar het hoort, is het uitgangspunt en dat is de horeca. De Sûpersneon op de zaterdag springt er dan ook uit als evenement, ,,In soad sûpe en oeral yn Balk artysten, fan duo's oant komplete bands.'' Met bijvoorbeeld Dubbel en Dwars, dj Nicky Lorenzo, The Spiderhead, Lechery, Slam FM en dj Van Casteren. Na de traditionele gondelvaart is er voor iedereen wel wat, zo zegt De Jong. Op de eerste zaterdag van de feestweek, 23 augustus, is er Bourgondisch Balk en de intentie is dat er door geheel Balk allerlei kraampjes zijn waar etenswaren kunnen worden geproefd en worden gekocht. In principe is het voor Balksters maar iedereen uit Gaasterland is ook welkom. Opgeven kan bij de kok van Terenstra, Jelle Dijkman, 0646597847. Maar een jaar telt meer weken dan die ene feestweek en dat betekent meer plannen in andere seizoenen. Zo is er in januari een kroegentocht, er zijn plannen voor een Pinkpoptocht en een Paastocht en dat er een Kroegentocht komt staat in ieder geval vast. Na de feestweek volgt er een evaluatie en komen er nieuwe plannen op tafel. Want de samenwerking kan altijd beter, zo denkt De Jong. In ieder geval komt er dit jaar in samenwerking met de feestcommissie een krantje uit waarin het programma van de feestweek 2014 die duurt van 23 augustus t/m 31 augustus. Dat programma is ook te vinden op www. feestweekbalk.nl.