Gerlach Cerfontaine nieuwe bestuurder Antonius Zorggroep

SNEEK -  Gerlach J. Cerfontaine (67) start woensdag 1 oktober als bestuurder van de Antonius Zorggroep Sneek-Emmeloord.

Cerfontaine zal voor een periode van ongeveer drie maanden de bestuursverantwoordelijkheid overnemen van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, Wouter van der Kam, die per 1 oktober de Antonius Zorggroep verlaat. Tot de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter zal Cerfontaine een aantal belangrijke en omvangrijke trajecten begeleiden, zoals het overleg met de zorgverzekeraars over de strategische ontwikkelingen en de zorgcontracten 2015 voor de thuiszorg en het ziekenhuis. Daarnaast zal de begeleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie met de KANS partners (Kwadrant Groep, Antonius Zorggroep en  Nij Smellinghe/Pasana Zorggroep) en de planvorming rondom de voorzieningen en nieuwbouw Emmeloord vooral zijn aandacht vragen. Gerlach Cerfontaine heeft uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg en de semi-publieke sector. Cerfontaine is voorzitter van de Vvaa, was Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Medisch directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en tot voor kort Voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG in Amsterdam. Tevens was hij bijna tien jaar president-directeur van de Schiphol Group.