Cursus Theologische Vorming Sneek

SNEEK - De cursus Theologische Vorming Sneek van het seizoen 2014-2015 in Sneek start op dinsdag 23 september om 20.00 uur met een gastcollege door Lútsen Kooistra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. De titel van zijn college is ‘Democratie en religieuze minderheden'.De bijeenkomst wordt gehouden in scholengemeenschap Bogerman, Hemdijk 2 te Sneek. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden zich nog opgeven voor de cursus, waarvan de lessen een week later starten: op dinsdag 30 september.

Informatie over de cursus is te vinden op www.tvg-sneek.nl.