Onderzoek naar verkeersveiligheid fietsers Harichsterdyk

Harich - Gemeente De Friese Meren werkt mee aan een landelijk onderzoek naar de invloed van de weginrichting op de verkeersveiligheid van fietsers. In het kader van dat onderzoek wordt er van 20 tot 26 oktober naast de rijbaan van de Harichsterdyk een camera geplaatst en worden snelheidsmetingen uitgevoerd. Deze metingen worden niet gebruikt voor handhaving.

Verder wordt er op één dag in de periode van 20 tot 31 oktober een enquête-onderzoek gehouden. Herkenbare enquêteurs vragen passerende fietsers naar hun mening aan de hand van een korte vragenlijst. De verzamelde anonieme gegevens van deze onderzoeken worden gebruikt voor het veiliger vormgeven van fietsstroken.