‘Leeuwarden’ en ‘Pompeji in de 19de eeuw’ bij Kunstvertoon  

Sneek -  Op 27, 28 en 30 oktober kunnen nieuwe deelnemers bij Kunstvertoon een introductieavond volgen in de biliotheek van Sneek. Naar keuze is er op 27 en 30 oktober een avond over de historische stad Leeuwarden en op 28 oktober een avond over ‘Pompeji in de 19de eeuw’.

  Op de avond over Leeuwarden volgen we  de ontwikkeling van de stad: vanaf de kleine agrarische- en handelsnederzettingen in de vroege middeleeuwen, de omgrachte stad van de late 15de eeuw, de vestingstad van rond 1600. Dan volgt de ontwikkeling als hofstad in de 17de en 18de eeuw en de vergraving van de vestingwallen tot glooiende plantsoenen. Niet veel later kwamen aan de stadsranden grote bouwwerken tot stand voor nieuwe stedelijke functies, waaronder het Paleis van Justitie van Thomas Romein. De uitleg wordt verduidelijkt aan de hand van fraaie beeldseries.  Om de ontwikkeling nog aanschouwelijker te maken is er begin november een dagexcursie naar Leeuwarden waar we, al wandelend door delen van de oude stad, de historische ontwikkeling volgen. Ook zijn er bezoeken aan verschillende gebouwen, waaronder de Jacobijnerkerk en het  historische stadhuis.  Wanneer u de introductieavond heeft gevolgd vallen de stukjes nog beter op hun plaats.   Op 28 oktober komen drie onderwerpen aan de orde: 'vroegromantische schilderkunst en glaspaleizen in 19de eeuwse parken' en 'Pompeji in de 19de eeuw'. De herontdekking van Pompeji hield ook in de 19de eeuw velen bezig. De Beierse koning Ludwig I, begeesterd door de antiek oudheid, wilde in zijn rijk een replica van een Pompejaanse villa bouwen. Als plaats daarvoor koos hij een wijnberg aan de Main bij Aschaffenburg. Dit 'Pompejanum' werd voorzien van prachtige muurschilderingen en sculptuur. Het bouwwerk biedt niet alleen een indruk van een Pompejaanse villa rond 50 n.C., maar biedt vooral een inkijkje in de vroeg-19de eeuwse smaak en opvatting. Met fraaie beeldseries. Deze avond vormt een mooie inleiding op de cursus Kunstgeschiedenis van 1800 tot heden. Deze cursus telt zes avondmodules en start op dinsdag 11 november. U bent op de introductieavonden vanaf 19.00 uur welkom in de bibliotheek te Sneek. De algemene uitleg is vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor en na de uitleg is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag aanmelden via info@kunstvertoon.nl of telefonisch op 0513-499441. Zie ook  www.kunstvertoon.nl.