Scheepswrakken voor Leeuwarder Provinciehuis

Makkum - Onder het motto ‘Verloedering van de Friese kust’ wordt maandag 17 november vanaf 18.00 uur onder leiding van Stichting Don Quichot een groot protest gehouden voor het Provinciehuis in Leeuwarden.

  In samenwerking met onder meer de Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Ondernemers SWF wordt actie gevoerd tegen de komst van een 350 MW groot windmolenpark in het IJsselmeer. Maandagavond 17 november start de hoorzitting van Provinciale Staten over de komst van de windmolens. Voorafgaand zal buiten actie worden gevoerd. Onder het motto ‘Verloedering van de Friese kust’ willen de actievoerders het beeld schetsen dat ontstaat als het windmolenpark gerealiseerd wordt. ‘Op de stoep van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 zullen we op grote diepladers scheepswrakken, kapotte tenten en parasols, oude caravans en verroest terrasmeubilair neerzetten’, vertelt woordvoerder Alie Talhout namens de Stichting Don Quichot. Een viswijvenkoor zingt klaagliederen en de bekende Staverse visboer/troubadour Doede Bleeker en Don Quichot in eigen persoon verkondigen hun mening. Tijdens het trommelen van de Dodenmars wordt de democratie symbolisch in de vorm van een doodskist ten grave gedragen, legt Talhout uit.

Geen draagvlak

Het protest wordt breed gedragen. De burgemeester, alle wethouders en de voltallige raad van de Gemeente Súdwest-Fryslân en leden van diverse ondernemersclubs en recreatiestichtingen z ijn aanwezig. Bussen uit de kustplaatsen rijden in colonne naar het Provinciehuis, want 80 procent van de bevolking is het niet eens met de plannen. ‘Onze Friese kust is een belangrijk watersportgebied. Alleen Makkum telt al 350.000 overnachtingen op jaarbasis. De vele jachthavens, campings, horeca en middenstand zullen enorm veel economische schade ondervinden als het vaargebied wordt aangetast’, zegt Talhout. ‘De werkgelegenheid staat op het spel. Het ongerepte IJsselmeer is van levensbelang voor de toeristische industrie en de kustbewoners. Daarom mag dit vaargebied niet verloren gaan.’

Politiek besluit

Gedeputeerde Staten heeft onder meer aan Provinciale Staten voorgesteld om een windmolenpark van 350 MW in het IJsselmeer te plaatsten. Maar volgens de actievoerders is dit geen democratisch, maar een politiek besluit. ‘Er is volledig voorbij gegaan aan het voorstel van Fryslân Foar De Win. Ook de Commissie Winsemius stelt dat een IJsselmeerpark 500 miljoen duurder is en derhalve geen goede optie is. Weggegooid geld en de opbrengsten verdwijnen uit de provincie, aldus Talhout. Reacties van gemeenteraadsleden zijn onder meer ‘regentesk gedrag’ en ‘laf bestuur’. Talhout: ‘De besluitvorming omtrent het windmolenpark heeft niets met democratie te maken. We vinden het onverdraaglijk dat er niet wordt geluisterd naar de argumenten en feiten. Dat willen we maandag duidelijk maken. Gedeputeerde Staten heeft een voorzet gegeven, maar wij dagen Provinciale Staten uit om een democratisch besluit te nemen in plaats van te kijken wie er op het pluche komt te zitten na de verkiezingen in maart 2015.’

Actie op Afsluitdijk

In april organiseerde de Stichting een actie op de Afsluitdijk, waarbij de bruggen van twee kanten door grote schepen werden geblokkeerd, waardoor het verkeer korte tijd stil kwam te liggen. Tegelijkertijd werden door de leden van Don Quichot, Statenleden van de Provincie Fryslân, wethouders en raadsleden van de Gemeente Súdwest-Fryslân flyers uitgedeeld met meer informatieover de actie.

Windpark Fryslân

Om de Europese doelstelling met betrekking tot energieproductie te halen, moet Nederland in 2020 16 procent van alle energie duurzaam produceren. Daarvoor wil het Rijk megawindparken overal in Nederland realiseren, zowel op het land als in het water. Friesland is gevraagd 530,5 MW voor haar rekening te nemen. Het beoogde windpark is getekend 6,5 km uit het Makkumer strand, 8 km de kust in zuidelijke richting volgend en 6 km breed. Een oppervlakte van bijna 50 vierkante kilometer.