SWF: gemeentelijke sportgebouwen energieneutraal in 2015

Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Daarom start de gemeente volgend jaar een pilot door op een aantal bestaande gebouwen van de gemeente energiebesparende maatregelen toepassen.

De gemeente SWF heeft op 22 sport- en multifunctionele gebouwen een energiescan laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze scan zijn drie geschikte gebouwen geselecteerd. De gemeente wil hier ruim 35% minder energie verbruiken. Het gaat om de sporthallen in Bolsward, Koudum en IJlst. De gemeente onderhoudt de sporthallen in Bolsward en IJlst en betaalt ook de energierekening. In Koudum ligt dat anders. Hierover vindt overleg plaats met SV Oeverzwaluwen.

Esco constructie

De gemeente doet deze pilot met een zogenaamde Esco-constructie. Esco is de afkorting van Energy Service Company. Een Esco is een organisatievorm om de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen te realiseren. Het principe van een Esco-constructie is dat er bespaard wordt op energie en dat de investeringen in energiebesparende maatregelen zo veel als mogelijk worden betaald uit de besparing op de energierekening. De gemeente wil een pilot doen met een Esco omdat ze ervaring op willen doen met deze nieuwe en innovatieve werkwijze. Maar ook omdat Súdwest-Fryslân op dit moment niet de financiële middelen en tijd heeft voor de meest effectieve energiebesparende oplossingen. Aan de hand van de ervaringen met de pilot, wordt hier vervolg aan gegeven. Op dit moment wordt de aanbesteding voor besteed. De gemeente verwacht in 2015 de Esco te kunnen realiseren.