Meldpunt overlast Balk

Balk - Plaatselijk belang ‘Balk vooruit’ heeft het 'meldpunt overlast' in het leven geroepen. Dit naar aanleiding van inwoners die overlast ervaren, maar dat niet direct aan de politie melden. Echter is het van belang dat de overlast meldingen inzichtelijk worden. Zonder meldingen blijft de overlast.

Het meldpunt op www.balkvooruit.nl is bedoeld voor overlast in en om het dorp. Het kan gaan om veiligheid, vernielingen, lawaai, rondhangen de groepen. Melden kan alleen als het probleem een dorpsaangelegenheid is. Anoniem melden is niet mogelijk, maar de gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door politie, jongerenwerker JongFM en plaatselijk belang. Vragen zijn te stellen via info@balkvooruit.nl Het meldpunt overlast Balk is te vinden op de homepagina van plaatselijk belang Balk Vooruit. Uiteraard is het meldpunt geen vervanging voor meldingen waarbij direct hulp nodig is. Hier het overzicht van de beschikbare noodnummers. • Ziet u verdachte situaties, is er overlast, worden er zaken vernield, heeft er een ongeval plaats gevonden, is er direct hulp nodig? Bel: 112 • Is er geen spoed bij, maar wel politie nodig? Bel: 0900-8844 • Anoniem een melding doen van verdachte, maar niet spoedeisende situaties? Bel: 0800-7000