Benjamin in IFKS-vloot beleeft topdag

Lemmer - De 12-jarige schipperszoon Hylke Talsma uit Warten beleefde vrijdag een topdag bij de voorlaatste IFKS-zeilwedstrijd op het IJsselmeer bij Lemmer. Zijn vader Jelle Andreas scheerde met het skûtsje Jonge Jan, bijgenaamd De Poep, met een ruime voorsprong als eerste over de finishlijn.

,,Ik syl dit jier foar de earste kear mei by wedstriden. It is gewoan geweldich moai om mei te meitsjen”. Met zijn twaalf lentes is Hylke het jongste bemanningslid in de IFKS-vloot. Aan boord fungeert Hylke als de peiler die voortdurend met een peilstok de diepte van het water in de gaten houdt. ,,Ik bin wol wat wend”, vertelt hij met gebalde vuisten en gestaalde armspieren. Dankzij een jarenlange ervaring als zeiler mocht hij mee. Vrijdag kende hij op Lemmer een redelijk rustige zeildag met veel vreugde en weinig variatie. Op Echtenerbrug sloeg hij in een turbulente strijd overboord. ,,De peilstok ha’k yn de hân hâlden, want dy wol ús heit net kwyt”. Door een snelle reddingsactie van zijn collega’s kon hij weer aan boord worden gehesen. ,,Ik haw mei in wiete broek fierder syld, mar dy droeget wol wer”. Of zijn vader algemeen kampioen wordt, hangt nu alleen nog van de zaterdagse klassering af. Het verschil in wedstrijdpunten tussen Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer en Jelle Talsma is na aftrek van de slechtste wedstrijd slechts vier punten. Een zonovergoten IJsselmeer betekende vrijdag weinig wind. Niettemin begon de strijd in de A-klasse hectisch. Na een massaal valse start trok de wedstrijdorganisatie de zwarte vlag. Schippers die weer vals zouden starten, zouden worden gediskwalificeerd. Bij de herkansing gingen maar liefst acht van de veertien deelnemers te vroeg over de startlijn. Feitelijk zou dit een wedstrijd met zes schippers betekenen, maar dat vond de wedstrijdleiding te gortig. Alle schepen werden daarom teruggeroepen voor weer een nieuwe start. Met gemengde gevoelens gaven de skûtsjemannen hieraan gehoor. ,,In swarte flagge is in swarte flagge”, zo stelde Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets vast. Van de echte strijd die dus laat begon, leidde Jelle Talsma meteen. Zijn naaste concurrent Tony Brundel bleef twee volle routes op een zevende posities. Pas daarna wist de middenmooter zich naar de staart van de voorhoede te zeilen. Met vol profijt van de gelegenheidsmast zeilde Walter de Vries van Goede Verwachting uit Sleat zich naar een tweede plaats in het dagklassement. Zijn vreugde werd ditmaal vermengd met hulde aan Klaas Jansma en Sippie Tigchelaar. ‘Tige tank foar jim ynset!’ Met deze tekst op een groot zeilachtig skûtsjedoek bedankten ze de twee verslaggevers die na 35 jaar afscheid nemen van de vloot. Uitslag zesde IFKS-zeilwedstrijd op Lemmer. A-klasse: 1. Jonge Jan, Jelle Talsma, Warten; 2. Goede Verwachting, Walter de Vries, Sleat; 3. Ut en Thús, Henk Regts, Nij Beets. B-klasse: 1. Frisia, Robert de Jong, Lemmer; 2. Oude Zeug, Arend Wisse de Boer, Gorredijk; 3. Drie Gebroeders, Freddy van der Heide, Grou. C-klasse: 1. Emanuel, Merijn Olsthoorn, Lemmer; 2. Jonge Jasper, Froukje Osinga-Meijer, Franeker; 3. Opsjitter, Willem Ulbeszn. Zwaga, Langweer. A-klein: 1. Hoop op Welvaart, Arnold Veenema, Sneek; 2. Avontuur, Sietse Broersma, Heeg; 3. Engelina Smeltekop, Rinze Herrema, Earnewâld. (Foto’s: Jelle Raap)