Openingswedstrijd IFKS: de dag van de korte commando’s

Lemmer - Hindeloopen – Met een hoge graad van sportiviteit is in Hindeloopen zaterdag de strijd in vier klassen losgebarsten rond de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen 2012.

Opmerkelijk was niet alleen het uitzetten van een Olympische baan voor alle klassen. Met Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer als thuishaven als overtuigend winnaar in de A-klasse gold vooral zijn wedstrijd als sportief. Protesten bleven in een sfeer van sportief wedijveren helemaal uit. Brundel zijn schip liep als de brandweer. Zo kwam hij na een puike start als eerste om de bovenwindse boei voor Michiel Kalsbeek van Raerder Roek uit Raerd. Met volle overtuigingskracht legde Brundel dan ook beslag op de hoofdprijs. Na Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten als tweede en Eelkje II van Jeroen de Vos uit Elahuizen bleek de binnenkomst van Raerder Roek van Michiel Kalsbeek spectaculair te zijn. Met een ferme windvlaag extra kwam hij net voor zijn naaste concurrent Geale Tadema van It Doarp Eastermar uit Eastermar over de finishlijn voor het publiek op de dijk. ,,Wer hellet sa’n man ynienen de wyn wei?”, vroegen schipper en bemanningsleden van It Doarp Eastermar zich af. Hun moment van binnenkomst kende een topspanning, want er moest tot op de laatste meters straf worden doorgezeild. Karakteristiek voor het evenement waren vooral de korte commando’s waarmee de schippers elkaar het vuur aan de schenen legden. ,,Bak”, bleek bij het ronden van de boeien voldoende te zijn voor het ontkomen aan dreigende protesten. Op de achtergrond speelt mee dat schippers steeds meer risico’s in de strijd willen mijden, omdat verzekeringen het bedrag voor ‘eigen risico’ geleidelijk verhogen. De nukkige wind speelde de hele dag parten. Ook de A-klasse ontkwam hieraan niet. Bij de start stond er nog een leuk briesje, maar de wind flauwde af, nam toe in kracht, flauwde weer af en sterkte zichzelf opnieuw in een voor zeilers venijnig karakter. Het jojo-effect van de wind bepaalde het dagprogramma en de route. De start van de klasse A-klein moest zelfs minutenlang worden uitgesteld in verband met het totaal wegvallen van de wind. Dit gaf rust in de brandende sportharten. Topper in deze klasse van originele skûtsjes bleek Rinze Herrema van Engelina Smeltekop uit Earnewâld te zijn. In een rustig tempo na hem finishten Sietse Broersma van Avontuur uit Heeg en Eelke Boersma van Hoop op Zegen oftewel ‘it klaverke-fjouwer-skûtsje uit Leeuwarden (zie fotoserie). Met drie vreugdevingers omhoog vervolgde hij zijn koers naar de haven. ,,Wy ha derfoar syld en trije is en bliuwt trije”, juichtte Broersma die met een kinderrijke schare een droomdag beleefde. De strijd van neef tegen neef kenmerkte de B-klasse. De jeugdige Jilles Bandstra van Lonneke uit Stavoren kwam net voor zijn neef Wietse Bandstra van De Ýde uit Parrega binnen. Robert de Jong van Frisia uit Lemmer werd hierin derde. In de C-klasse zeilde Froukje Osinga-Meijer zich als opvolger van haar vader verdienstelijk naar het erepodium. Met Jonge Jasper kwam ze als eerste door de finish voor Willem Ulbeszn. Zwaga van Opsjitter uit Langweer en Merijn Olsthoorn van Emanuel uit Lemmer. (Foto’s: Jelle Raap)