Originaliteitsprijs voor IFKS-skûtsje Jonge Rein

Lemmer - De prijs voor het meest originele skûtsje heeft gedeputeerde Hans Konst zaterdagavond bij het IFKS-slotfeest in Lemmer uitgereikt aan Rein Jonker uit Wytgaard. Zijn schip Jonge Rein, met zeilteken JR, roemde Konst vooral vanwege de uniformiteit. ,,Alle blokken zijn vervangen door uniforme blokken met buitenbeslag. De gaffel is van hout en met de gewenste buiging en goed beslag”. De prijs bestaat uit een bedrag van 500 euro en een herinneringsbord met daarop een verzilverd skûtsje.

Rein Jonker toonde zich ingenomen met de prijs. Over de slotwedstrijd was hij voor wat zijn eigen prestatie betreft kritisch. Hij moest met het oog op het voorkomen van degradatie continue De Lege Wâlden van Willem Prins uit Warns in de gaten houden. ,,Jo sile sa net echt. It wie hjoed in kwestje fan ferplicht ferdedigjend sile. As wy Prins út it each ferlieze soene, witte jo noait wer’t sa’n man mei syn skip bedarret”. Door het verplicht zeilen in de achterhoede, kwam hij als twaalfde binnen. De dag kleurde zich voor hem evenwel ook met goed nieuws. De roerklik, de decoratie boven het roer, die hij bij de wedstrijd op Echtenerbrug door een aanvaring met Eelkje II verloor, is weer terecht. De vinder heeft deze afgeleverd bij het IFKS-startschip. ,,Der binne wy hartstikkene bliid mei”. De circa honderd jaar oude roerklik heeft voor Jonker en zijn bemanning grote emotionele waarde. Wijlen Ebbel Snip, een voormalig bemanningslid, heeft deze namelijk eigenhandig en vakkundig gerestaureerd. ,,It is net samar wat, der sit in minskeferhaal achter en sa’n oantinken wolle jo noait kwyt”, aldus de JR-schipper. (Foto: Jelle Raap)