Haitze Wiersma over astronomie

SNEEK - Haitze Wiersma uit Scharnegoutum geeft tijdens vier cursusavonden in de Hemkerk aan de Smidsstraat in Sneek geïnteresseerden een kijkje in de populaire Astronomie.

Volgens Wiersma is er een duidelijke relatie tussen de sterren, de sterrenbeelden en hun namen enerzijds en de bijbel anderzijds. Wiersma kreeg meer en meer oog voor de geweldige omvang van het heelal en besloot er studies over te gaan geven. Kennis van de Astronomie is niet nodig, Iedereen ’die ‘s nachts wel eens naar boven ziet’ is welkom.

De 4 avonden zijn op 18 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april. Opgave via www. compascuum.com of 0515-421207.