Dubbele hoofdrolspelers na SKS-wedstrijd Earnewâld

Lemmer - Earnewâld – Gebroederlijk voeren Pieter Meeter van Bolsward en Douwe Visser van Grou na de derde SKS-zeilwedstrijd het voorlopig algemeen klassement aan.

Ze nemen daarmee samen de tijdelijke koppositie over van Gerhard Pietersma van Earnewâld die op eigen dorp dinsdag als achtste eindigde. Na voortdurend stuivertje wisselen tussen Heerenveen en Bolsward konden de Bolswarders zich als eerste laten afschieten. Als nu derde in het voorlopig algemeen klassement blikt Gerhard Pietersma met tevredenheid terug op de inzet tot nu toe van zijn ploeg en op zijn nieuwe fok. ,,De kondysje fan de mannen is prima”. Om de echte krachtsverdeling bij de schippers in kaart te brengen, stelde hij een hardloopwedstrijd voor op de eerstvolgende dag dat er wegens windzwakte niet kan worden gezeild. ,,Ik wol as skipper wolris sjen wa’t fan uzes it hurdste rint”. De wedstrijd op eigen water karakteriseerde hij opnieuw als een tijdrace. ,,De silerij bliuwt in race tsjin de klok. Der moat foar elke sekonde fochten wurde”. Opvallend was dinsdag de verbroedering in de strijd. Na een massale start op nummervolgorde vanaf de wal van de Langesleat kon de Sânemar in eenmaal worden bezeild. Bij de opgang naar de bovenste boei in de Folkertsleat moest er worden gelaveerd, zodat de schepen zigzaggend een weg door het smalle water baanden. Heerenveen kon van meetaf aan vrij zeilen in de koppositie, maar moest straf rekening houden met Bolsward als de meest geduchte concurrent. Het eerste duel tussen Joure en Lemmer in het voordewindse rak leidde al snel tot protesten. De protestdoeken over een voorrangskwestie werden uit sportiviteit wederzijds ingetrokken, zodat de jury een klus werd bespaard. Enkele minuten later diende zich evenwel een tweede project voor de jury aan. Op weg naar de bovenste boei moesten de Earnewâldsters vanwege het gevaar van een harde aanvaring inhouden voor Lodewijk Hidzerszoon Meeter van Huizum die bakboordzeilend overigens voorrang genoot. Op zijn beurt moesten zowel Earnewâld als Huizum rekening houden met Leeuwarden en Woudsend die op de terugweg vanuit de Folkertsleat volgens kloek gemaakte afspraak de stuurboordswal moesten aanhouden. De keus voor uitsluitend stuurboordswal was bij het palaver al aangegeven vanwege opnieuw de hang naar veiligheid. ,,Romte, romte’’, was plotseling de hartekreet van vier schippers die elk het rode protestdoek in het want lieten knopen. De protesten in al het eerste rak zouden het dagklassement aan diggelen kunnen schieten. De vier-op-een-rij-kwestie met een zogeheten doorprotest kwam eveneens niet bij de jury ter sprake. ,,Wy wolle derfoar sile”, luidde het latere credo. Gezeild werd er bij een lichte zuidwesten wind met een almaar groeiende afstand in de vloot. Dankzij het afflauwen en krimpen van de wind was er voldoende spektakel voor het publiek. Juist de windzwakte en de soms vlagerige wind in de boomrijke omgeving maakte dat de schepen elkaar weer naderden. Zo slaagden de Bolswarders er enkele malen in langszij Heerenveen te gaan, maar Pieter Brouwer van Heerenveen vocht zich verbeten terug naar de koppositie. Eenzelfde verbetenheid tekende zich in de achterhoede af tussen Woudsend en Huizum. De laatste route kreeg een extra dimensie door het in eenmaal kunnen bezeilen van de Folkertsleat. Het publiek op het terras bij hotel Princenhof kreeg helaas alleen de finish op het netvlies. Vanuit de Folkertsleat werd er via de Ulekrite op eveneens nummervolgorde gefinished in het Sydsdjip. Het grootste spektakel leverde de eindstrijd tussen Heerenveen en Bolsward op. Heerenveen zeilde voor het oog als eerste over de finishlijn, maar het eerste schot dat over de Alde Feanen klonk was onbetwist voor Bolsward. Uitslag derde SKS-wedstrijd op Earnewâld: 1. Bolsward; 2. Joure; 3. Heerenveen; 4. Grou; 5. Drachten, d’Halve Maen; 6. Lemmer; 7. Drachten; 8. Earnewâld; 9. Sneek; 10. Stavoren; 11. Leeuwarden; 12. Langweer; 13. Woudsend; 14. Huizum. (Foto’s: Pier van der Heide)