Zangdienst in Wijckel

SNEEK - “Zing een lied, zing voor onze Koning”. Dat is het thema van de zangdienst op zondag 19 januari  ’s avonds om half acht in de Vasteburcht Kerk in Wijckel.

In deze dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen. Deze zangdiensten zijn een initiatief van de Prot. Gemeenten van Wijckel en Sloten. Voorganger is dominee Klaas van Marrum uit Sumar, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen.