Digitaal leerplein voor medewerkers Antonius Zorggroep

Sneek - Medewerkers van de Antonius Zorggroep hebben vanaf dinsdag 4 maart toegang tot een digitaal leerplein. ,,Binnen de zorg voor onze patiënten en cliënten is het inmiddels standaard dat er gebruik gemaakt wordt van digitale ondersteuning, maar op het gebied van digitaal leren en communiceren wordt nu een flinke stap voorwaarts gezet. Met de komst van het digitale leerplein wordt een flinke kwaliteitsimpuls gegeven aan de deskundigheidsbevordering van onze professionals", aldus Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Antonius Zorggroep.

Via het Antonius@Leerplein wordt e-learning aangeboden, maar ook instructiefilmpjes over bijvoorbeeld het bedienen van medische apparatuur. Omdat het leerplein via internet te bereiken is, kan het leermateriaal overal en altijd geraadpleegd worden. Dat is een enorme winst ten opzichte van de traditionele vormen van leren in een ‘klaslokaal’. Van medewerkers wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd voor de eigen opleiding en ontwikkeling. Het bekwaam en bevoegd blijven binnen het beroep is een eerste vereiste en e-learning is daarin inmiddels een onmisbare faciliteit. Via het Antonius@Leerplein kan de medewerker de benodigde kennis op elk moment, en op maat, verwerven. Het Antonius@Leerplein is ook een uniek digitaal platform waar uitwisseling van kennis en ervaringen kan plaatsvinden tussen thuiszorgmedewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland en ziekenhuismedewerkers van het Antonius ziekenhuis.