Lezing Theunis Piersma tijdens Gaasterlandse Natuurweek

Oudemirdum - Vriend en vijand in de wereld van de vogels… Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Universiteit in Groningen en winnaar van de Spinoza-prijs vertelt er meer over op donderdag 16 oktober bij Bezoekerscentrum Mar en Klif.

Theunis Piersma verricht, samen met een internationaal onderzoeksteam, onderzoek naar vogels, de verspreiding, invloed van klimaat, voedsel, ziektekiemen en roofvijanden. Daarnaast is hij als waddenbioloog verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel en is hij een voorvechter van behoud van de Waddenzee. Ook is hij betrokken bij populatiestudies bij de grutto en onderzoeken van hun trektochten van hun broedgebied in Friesland naar en van Zuid-Europa en Afrika en leidt hij een onderzoek naar de invloed van natuurherstelplannen op trekvogels. Hij vertelt u hier graag meer over tijdens zijn presentatie. Het onderzoekswerk van Piersma wordt gewaardeerd. Zo ontving hij in 2004 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Natuurbehoud en hij is in 2009 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2011 ontving hij een TOP-subsidie van NWO voor zijn vogelonderzoek met zendersystemen. In 2014 ontving Piersma de prestigieuze Spinozapremie, ook wel de 'Nederlandse Nobelprijs' genoemd. Opgave voor deze lezing is gewenst, dit kan via www.gaasterlandsenatuurweek.nl of via 0514-571777. Wacht niet te lang, vol = vol!

De Gaasterlandse Natuurweek

De Gaasterlandse Natuurweek vindt plaats van 12 t/m 18 oktober en wordt georganiseerd door Bezoekerscentrum Mar en Klif en de natuurorganisaties It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. Het gehele programma van de Natuurweek is te vinden op www.gaasterlandsenatuurweek.nl.