Natuurclub voor kinderen zoekt leden

Oudemirdum - Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen de natuur ontdekken. IVN en Mar en Klif beginnen weer met de jeugdnatuurclub. Vanaf 8 oktober gaan ze van start.

Elke 2de woensdagmiddag van de maand kunnen kinderen roofvogels kijken, kikkervisjes vangen, waterbeestjes zoeken en kijken hoe en wat dieren eten. Kinderen leren spelenderwijs kennismaken met de natuur. In oktober gaat de natuurclub weer van start, en ze zijn op zoek naar een aantal nieuwe jeugdleden. De eerste jeugdnatuurdag is op 8 okober om 14.00 uur. Kinderen verzamelen zich bij het bezoekerscentrum Mar en Klif. Hierna gaan ze ontdekken wat er leeft, groeit en bloeit in bos Elfenbergen. Ouders en pake’s en beppe’s zijn van harte welkom om mee te gaan. De kosten voor het hele jaar zijn 20 euro. Als ouders lid zijn van IVN Súdwesthoeke, It Fryske Gea of van de Vereniging Natuurmonumenten is het gratis. Ouders kunnen hun kinderen opgeven via administratie@marenklif.nl of 0514-571777.