Oproep tot genieten van elkaar

Grou - Geniet van het skûtsjesilen, maar geniet bovenal van elkaar en van het feit dat je samen één grote zeilersfamilie vormt.

De kersverse voorzitter en voormalig secretaris Peter de Jong van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) liet deze kernboodschap vrijdagavond doorklinken bij de opening van het nieuwe zeilseizoen in de tent op het Halbertsma’s Plein in Grou. Zijn openingsspeech werd wegens ziekte voorgelezen door zijn medebestuurslid Henk Frankema. Gelukkig, zo stelde Frankema gerust, is Peter de Jong inmiddels herstellende. De Jong volgde kortgeleden Bouwe Westerdijk op. Vooral in zijn ziekteperiode heeft hij naar eigen zeggen ervaren wat het betekent als je bij ‘ien grutte famylje’ behoort. Het is, zo liet hij indirect weten, ontroerend te beseffen dat een complete vloot meeleeft met iemands welzijn en dat van diens huishouding. Westerdijk heeft na enkele jaren voorzitterschap afscheid genomen in verband met beroepsmatige drukte op het gebied van financiële dienstverlening. ,,Optheden sitte de huzen better yn ‘e farve as yn ‘e hypteken”, constateerde voorzitter Feike Jan Hoekstra van de Grouster organisatie in zijn welkomstwoord hierover. Wat de Grousters betreft, wordt er weer gemikt op goed gastheerschap in een zeilcentrum dat prat kan gaan op ook uitmuntende sanitaire voorzieningen. Deze licht verborgen hint werd door burgemeester Ton Baas van Boarnsterhim direct opgepakt. Volgens Baas ziet de toekomst er voor Grou als zeildorp gunstig uit, omdat de gemeente blijvend in de watersport wil investeren. ,,De nieuwe steigers betekenen al betere mogelijkheden voor het aanleggen hier. Er is hoop voor de toekomst, want we gaan meer investeren”. Hij deed daarbij voor de eerste keer een oproep de middenstanders extra te steunen, zodat deze na ietwat mistroostige maanden een inhaalslag kunnen maken. Namens de gemeente trakteerden Sylkeninginne Jonte Dijkstra (21) en haar hofdame Wietske Hooghiemster schippers en bemanningsleden op verse haring. Als nieuwe schippers werden Jaap Zwaga bij Langweer en Lodewijk Hidzerszn. Meeter bij Huizum verwelkomd. Jaap Lammertszn. Zwaga is een kleinzoon van de legendarische skûtsjeman Ulbe Zwaga sr. Schipper Pieter Brouwer van Heerenveen werd speciaal in het zonnetje gezet en toegezongen in verband met zijn verjaardag die ditmaal samenviel met de openingsdag. Alle veertien skûtsjes zeilen dit jaar voor de eerste keer mee onder de regels van de nieuwe zeilformule. Dit komt er feitelijk op dat de winkansen voor elke schipper even groot zijn. Startvolgorde voor de wedstrijd maandag op De Veenhoop: 1. Earnewâld; 2. Stavoren; 3. Leeuwarden; 4. Grou; 5. Stavoren; 6. Woudsend; 7. Langweer; 8. Joure; 9. Drachten, d’Halve Maen; 10. Huizum; 11. Bolsward; 12. Lemmer; 13. Drachten; 14. Heerenveen. Startvolgorde voor de wedstrijd dinsdag op Earnewâld: 1. Heerenveen; 2. Drachten; 3. Lemmer; 4. Bolsward; 5. Huizum; 6. Drachten, d’Halve Maen; 7. Joure; 8. Langweer; 9. Woudsend; 10. Sneek; 11. Grou; 12. Leeuwarden; 13. Stavoren; 14. Earnewâld.