Epke deed het! I Column door Rutger Boelsma

COLUMN VOOR - ONDERNEMERS

Wat hebben we met zijn allen genoten van de Olympische Spelen. Wat een goede prestaties zijn er geleverd door de Nederlandse teams. We kunnen er met een groot genoegen en gepaste trots op terugzien. Wat dat betreft zijn topsporters heel goed te vergelijken met ondernemers en andersom. Als ondernemer wil je ook met trots kijken naar de prestaties die je levert met je bedrijf of organisatie. Je wilt ook presteren in de vorm van een goed eindproduct, of het binnen halen van een grote order, of de concurrentie een slag voor zijn. Maar dat is lang niet altijd gemakkelijk. Allereerst is het belangrijk dat je als ondernemer een focus hebt. Een focus hebben wil zeggen dat je je richt op een specifieke prestatie die je wilt neerzetten. Dat kan van alles zijn. Ik noem in dit kader bijvoorbeeld dat je met je bedrijf wilt groeien, of dat je een tweede vestiging wilt gaan openen, of je wilt dat ene geniaal idee verkopen. Dat alles vraagt focus. De meest eenvoudige manier van focussen op je te behalen doelstelling is er het welbekende SMART model tegenaan te houden. Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; Onder welke (meetbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? Realistisch; Is de doelstelling haalbaar? Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Ook wordt er wel gesproken over het RUMBA model. Relevant; is de doelstelling relevant? De doelstelling moet betrekking hebben op het onderwerp c.q. het afgebakende deel ervan. Understandable; is de doelstelling begrijpelijk? Alle betrokkenen kunnen de doelstelling op dezelfde manier uitleggen, omdat de formulering helder is. Measurable; is vast te stellen of de doelstelling behaald wordt, liefst door een meting? De doelstelling moet meetbaar zijn in de praktijk. Dat wil zeggen concreet te tellen of waar te nemen. Dit kan zijn door het geven van een minimum of maximum term (bijvoorbeeld minimaal 90%). Behavioral; is de doelstelling beschreven in termen van gedrag?. De doelstelling moet uitgedrukt zijn in waarneembaar gedrag. Attainable; is de doelstelling haalbaar?. Het nemen van maatregelen (of het niet nemen van maatregelen), nodig om de doelstelling te behalen, is mogelijk en heeft draagvlak. Dit wordt vaak vertaald als realistisch. Door een doelstelling die je wilt behalen, te formuleren (met) SMART of RUMBA is de kans vele malen groter dat er in de praktijk ook daadwerkelijk iets van terecht komt. Neem Epke. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 viel hij tijdens de finale van het hoogrek. Tijdens de wereldkampioenschap in Tokio raakte hij met zijn voeten de rekstok, einde van het verhaal. Vervolgens heeft hij er alles aan gedaan (trainen, trainen, trainen) om te scoren in London. Hij had een duidelijke focus: winnen. En winnen met de moeilijkste oefening die je je maar kunt bedenken. Behalve de focus op het winnen heeft hij op voorhand ook heel specifiek naar zijn oefening gekeken. In zijn hoofd wel te verstaan. Visualiseren heet dat. Iets bereiken door middel van visualiseren kan in vier stappen. Ga eerst je doel bepalen (1), en denk je daarna een helder beeld in zoals je wilt dat het in werkelijkheid wordt (2), doe dat zo vaak als je kunt (3) en geef een positieve energie aan dat beeld (4). Geef aan dit alles positieve gedachten mee en voel je er goed bij. Verder hanteer ik met focussen zelf altijd een simpele stelregel: datgene waar je je aandacht op richt, groeit. Of dat nu negatief is, of positief. Groot, of klein. Een zak geld of liefde. Het gekke is, dat we vaak geneigd zijn om onze aandacht te richten op datgene wat we níet willen. We vechten tegen het gebrek aan erkenning en in al die strijd en woede gaat veel energie zitten .We werken hard om zo veel geld te verdienen, dat we nóóit meer bang hoeven te zijn om in een kartonnen doos te hoeven wonen. Ook dan richt je je op het voorkomen van schrikbeelden. Niet op het plezier dat je zou kunnen hebben in je werk, in de omgang met je collega’s, in wat je bijdraagt aan de maatschappij of natuurlijk je eigen gezin. Al met al weten we vaak precies te vertellen of te bedenken wat we niet willen. Maar hoe specifieker je wordt met te bedenken wat je wel wilt, des te eerder is er resultaat . Kijk maar naar Epke. En als hij het kan kun jij het ook, toch? Wilt u reageren op mijn column? Ga naar: www.rutgerboelsma.nl Rutger Boelsma is Personal Development Consultant bij RBC-Consultants te Leeuwarden. Hij leidt mensen op in vaardigheden m.b.t. communicatie en leidinggeven, maar coacht ook mensen die problemen, verdriet of stress hebben. Met de allernieuwste technieken (Effective Mind Logic System-EMLS) bent u in staat sneller dan gewoonlijk uw doelstellingen te realiseren. “ Ik geloof in de kracht van mensen. Met de juiste ondersteuning kan iedereen zijn of haar doelen bereiken, in werk en privé. Ik begeleid mensen in dat proces. Dat doe ik met praktische methoden. Vanuit mijn professionalisme sta ik dicht bij mensen. Ik help mensen tevreden te zijn in hun leven, met hun werk en met zichzelf”