Elfstedentocht inspiratiebron voor inzet fair trade

FRYSLAN - Fryslân heeft de ambitie uitgesproken om in 2015 de eerste Fairtrade Provincie zijn. Daarom interviewt centrum Tûmba deze zomer bekende Friezen over hun inspanningen voor een betere wereld. Deze week: Wiebe Wieling, die afgelopen winter zijn nuchtere mediadebuut maakte als voorzitter van De Friesche Elf Steden.

Hij maakt de zaken niet mooier dan ze zijn, zo werd begin dit jaar helder in zijn optreden rondom de tocht der tochten. Ook in een gesprek over fair trade blijkt Wiebe eerlijk. ,,Thuis proberen we bewust zo weinig mogelijk voedsel weg te doen, maar we kopen niet vaak fair trade. Wel voel ik me verbonden met het thema. Het zou gangbaar horen te zijn dat producten eerlijk en met respect voor mens en milieu worden vervaardigd. Nu heeft fair trade toch een aparte status en dat werpt een drempel op. We worden in onze maatschappij overspoeld met spullen en mogelijkheden. Het vraagt veel van mensen om in die overvloed heel bewuste keuzes te maken. Al worden we op den duur wel gedwongen, verwacht ik, want we kunnen niet eeuwig zo doorgaan met onze westerse mate van consumeren.’’ De voorzitter denkt dat de economische druk het fair trade moeilijker maakt. ,,Bij een groeiende groep is er de wil om samen aan een betere wereld te werken. Maar het valt in deze tijd niet mee om toenemend bewustzijn op brede schaal handen en voeten te geven. In eigen gedrag is dat al lastig en dáár begint het mee. Als het mensen voor de wind gaat, dan spenderen ze sneller geld aan goede doelen en verantwoorde producten. Maar nu is het gros van de consumenten toch terughoudender en als er dan heel veel goedkopere alternatieven zijn, dan snap ik dat fair trade lang niet altijd prioriteit krijgt. Zelfs de politiek praat over vermindering van ontwikkelingssamenwerking; hoe stimulerend is dat? Al blijft het maken van keuzes ieders eigen verantwoordelijkheid.’’ ,,Als gezin lopen wij met onze leefstijl bepaald niet voorop’’, geeft Wiebe toe. ,,Wat we wel heel bewust hebben gedaan, is onze kinderen meenemen naar ontwikkelingslanden. Als je bedelaars en gehandicapten op straat ziet liggen, dan dringt pas echt tot je door dat de wereld er heel anders uit kan zien dan wij wat in Nederland gewend zijn. Dat heeft ongetwijfeld invloed op het perspectief van onze kinderen, maar het is aan henzelf wat ze daar vervolgens mee doen. Bij mij hebben die reiservaringen ertoe geleid dat ik ambassadeur ben geworden van het Millenniumnetwerk Fryslân. Al is dat een bescheiden stap, want we kunnen thuis veel meer doen om onze voetafdruk te verminderen en fair trade te steunen.’’ Is een Elfstedentocht eigenlijk fair? ,,De tocht draait maar om één ding: schaatsen. Als het kan, moet het doorgaan en willen we erbij zijn. Punt. Er is geen tijd om vragen te stellen over duurzaamheid of fair trade in het korte tijdsbestek dat beschikbaar is voor de organisatie van dit evenement. De Elfstedentocht roept wel een eerlijke en saamhorige sfeer op. Friezen steken massaal vrijwillig de handen uit de mouwen, mede omdat de tocht zonder ook maar één euro sponsorgeld op touw wordt gezet. Dat is uniek en daar mogen we nooit aan tornen. Het laat zien dat we met elkaar tot veel in staat zijn. Dat geldt trouwens ook bij acties van bijvoorbeeld Wakker Dier, want de plofkipcampagne had groot effect. Dus als we echt fair trade willen, dan kán het!’’