Lichte toename aantal woninginbraken in Friesland

Leeuwarden - In Friesland is vorig jaar bij 5.520 mensen ingebroken.

Dat is een stijging van 165 gevallen ten opzichte van 2012. Percentueel scoort Friesland, per 1.000 huishoudens, de helft minder inbraakclaims dan het landelijke gemiddelde.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

In Friesland werd er in 2013 in totaal bij 2509 woningen ingebroken. Uitgaande van een huishouden van gemiddeld 2,2 personen betekent dit dat in totaal 5.520 inwoners van de provincie slachtoffer werden.

Nachtmerries

Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een inbraak in hun huis had een groot deel in de eerste weken na de inbraak moeite met in slaap komen, onrustig slapen of last van nachtmerries.

Ook worden concentratieproblemen veelvuldig genoemd en geeft men aan vaker boos, neerslachtig of gespannen te zijn. Bijna 40 procent zegt het gevoel van veiligheid in hun eigen huis kwijt te zijn.

Driekwart van de ondervraagden met klachten geeft aan tot maximaal een jaar last gehad te hebben van de gevolgen van de inbraak. De rest zegt langer dan een jaar last te hebben gehad, waarvan bijna 20 procent denkt dat de effecten van een inbraak hen hun leven lang zullen blijven achtervolgen.

Verschil mannen en vrouwen

Er is een aantal opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen voelen zich meer dan vrouwen verdrietig of neerslachtig na een inbraak (21% vs. 12%) en hebben meer dan vrouwen te kampen met gevoelens van boosheid of irritatie (19% vs. 4%). Vrouwen daarentegen hebben vaker te maken met slaapproblemen; ze hebben meer moeite om in slaap te komen, slapen onrustiger en worden vaker bij ieder geluidje in huis wakker.

Toch hebben mannen iets vaker dan vrouwen last van nare dromen of nachtmerries in de eerste weken na een inbraak (15% vs. 10%).