Lawei wordt afgebouwd door Friso BV uit Sneek

DRACHTEN - De nieuwbouw van de Lawei en Meldij wordt afgemaakt door Friso BV. Vandaag is het gunnings-besluit bekend gemaakt aan de betrokken aannemers. 

Voor de  herstel- en bouwwerkzaamheden van De Lawei is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen met twee partijen: Dijkstra-Draisma uit Bolsward/Damwâld en Aannemingsmaatschappij Friso BV uit Sneek. De keuze is gevallen op Friso BV. Friso BV kwam naar het oordeel van de commissie als beste uit de bus op basis van hun score op de vooraf opgestelde criteria binnen de meervoudig onderhandse aanbesteding. Het resultaat van de aanbesteding past binnen de geraamde bouwkosten voor deze vervolgfase. Planning Om zo snel mogelijk weer te kunnen draaien in De Lawei is Bouwbedrijf Talsma uit Drachten op 23 oktober al hard aan de slag gegaan in de grote zaal en het gebied daaromheen. Afgelopen donderdagavond is de grote zaal met succes in gebruik genomen. Na de grote zaal wordt nu zo snel als mogelijk ook de middenzaal (voorheen de kleine zaal) afgebouwd, zodat de Lawei ook daar de programmering kan voortzetten. Deze resterende maand wordt gebruikt om de bouwplaats in te richten, zodat de aannemer op 5 januari kan beginnen aan de laatste fase die onder meer de lesruimtes, de kleine zaal (vlakkevloerzaal), de Rutger Hauerzaal (film en multimedia) en de beide entrees met foyer en theatercafé omvat. Er is een bezwaartermijn van 7 kalenderdagen. Indien de andere inschrijver geen bezwaar aantekent, wordt de gunning op woensdag 17 december 2014 definitief.