Matien Schreurs in filosofisch café

SNEEK - Matien Schreurs komt dinsdag 19 februari om 20.00 uur naar het filosofisch café in zalencentrum De Walrus aan de Grote Kerkstraat 10 in Sneek. Thema is Opleiding tot “mens”?

Hoe kunnen wij kinderen en jongeren vormen tot burgers die hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun medemensen en de wereld? Wat willen wij ze echt meegeven in het onderwijs en in de opvoeding? Ouders, jongerenwerkers en docenten worstelen met deze actuele vragen. Er is een lange traditie van pedagogen die wegwijzers bieden voor mensen die volwassen willen worden. Die traditie wordt met de term “Bildung” of “vorming” aangeduid. In de humanistische Bildungstraditie gaat het om het streven om onze betrokkenheid op elkaar en op de wereld te vergroten en te verdiepen. De humanistische denker Martien Schreurs ( Universiteit voor Humanistiek) zal bij deze traditie te rade gaan om antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd.