Ingezonden: Werkgeverskabinet benadeelt werknemers

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Werkgeverskabinet

De partijen die het huidige kabinet vormen, vinden dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om met zo weinig mogelijk belemmeringen geld te verdienen. Zo willen zij het ontslagrecht versoepelen. Ondanks dat Nederland kampioen onzekere contracten is, vindt het kabinet dat de regels tegen onzekere dienstverbanden, te streng zijn.


Onzekere contracten mogen van het kabinet 3 jaar duren in plaats van 2 jaar. Ook vindt het kabinet dat de proeftijd verlengd moet worden van 2 maanden naar 5 maanden. In de proeftijd kan een werknemer zonder reden, zonder opzegging op straat worden gezet.

Een leger aan arbeidsmarktdeskundigen waarschuwt tegen misbruik van de oprekking van de proeftijd. Toch wil het kabinet doorzetten omdat door de verslechtering meer vaste dienstverbanden zouden ontstaan. Deze bijzondere redenering komt erop neer, dat door meer onzekerheid meer zekerheid zal ontstaan voor werknemers.

Het is van alle tijd dat werkgeversorganisaties en aan hen steunende politieke partijen, stellen dat regels die werknemers beschermen slecht zijn. Van het kinderwetje van Houten eind 1874, die een einde aan kinderarbeid moest maken, tot vandaag de dag het ontslagrecht, het minimumloon, arbeidstijdenwet, arbeidsomstandighedenwet het is steeds hetzelfde liedje. Regels die werknemers beschermen zijn niet goed.

Het tegendeel is echter waar. Als je goed verdienende werknemers beschermt door regels tegen onderbetaling en willekeur, dan leidt dit tot een betere maatschappij en stabiele leefomstandigheden. Onzekere dienstverbanden (uitzendwerk, tijdelijke contracten, pay-rolling, oproepcontracten, zogenaamd aangenomen werk, detachering) leiden tot onderbetaling, werkende armen en minder opleiding.

Werkgevers vinden dat de overheid er vooral voor hen is. Zo vinden zij dat vaklieden, kant en klaar van school moeten komen. Dat is nog nooit zo geweest. Mensen leren een vak door opleiding tijdens het werk. Het idee dat kleine bedrijven dat niet kunnen is onjuist. Zij kunnen de vakopleidingen gezamenlijk, via regionale bedrijfsscholen, vormgeven. Uitzendbureaus doen minder aan opleidingen dan werkgevers met personeel.

De aankondiging van Randstad dat zij gaat opleiden met baan garantie, lijkt mij een tijdelijk verschijnsel en uiterlijke schijn. Het kabinet wil geld geven aan kleine ondernemers om personeel op te leiden omdat die het niet zelf kunnen regelen. De gezamenlijke regionale bedrijfsscholen die al een aantal sectoren, zoals metaal en techniek, bestaan, bewijzen het tegendeel.

Het kabinet doet er goed aan om geld aan werknemers te geven voor opleidingen of aan bedrijfsscholen die door werkgevers èn vakbonden bestuurd worden. Een andere mogelijkheid die de gemeenschap ten goede komt, is het opnieuw openen van de scholen voor opleiding van volwassenen.

 

Sneek, Machiel Aarten (kandidaat nummer 2 SP, Socialistische Partij Provinciale Staten Fryslân)