Top en Twel vraagt aandacht geluidhinder A7

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - De Vereniging Dorpsbelang en de Vereniging De Grachten hebben de plaatselijke en de provinciale politiek en bestuur en Rijkswaterstaat gevraagd aandacht te besteden aan de geluidhinder van het wegverkeer van de A7 en de Nije Dijk.

De A7 gaat vanaf de afslag Sneek-Oost vlak langs beide dorpen via de Prinses Margriettunnel (aquaduct) richting Joure v.v.. De Nije Dijk is een gemeentelijke B-weg tussen Joure en Sneek parallel gelegen aan de A7. Ter hoogte van Uitwellingerga ligt in de Nije Dijk de brug (naast het aquaduct van de A7) over het Prinses Margrietkanaal.

Deze brug staat -in het belang van een onbelemmerde doorgang van containerbinnenvaart- op de nominatie om vervangen te worden. Onlangs is voor de vervanging van deze brug een Startbeslissing door gemeente, provincie en rijk voor verdere studie (vervanging en varianten) ondertekend.

De Vereniging Dorpsbelang en de Vereniging De Grachten hebben in oktober een enquete gehouden onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. De uitkomst geeft aan dat de meerderheid van de inwoners de geluidhinder hinderlijk tot zeer storend ervaart.

Reden om op 21 december per brief het probleem van geluidhinder voor te leggen aan de betrokken en verantwoordelijke instanties.

De dorpen doen suggesties om de geluidhinder in te dammen. Te denken aan stiller asfalt (dubbellaags ZOAB), geluidschermen aan de A7 verscholen achter intensieve beplanting, akoestische maatregelen in de tunnelbuizen en verlaging van de maximum snelheid.

Voorzitter Wynold Feenstra van dorpsbelang: ,,Wij proberen deze maatregelen te onderbouwen. Voor de maximum snelheid geven wij aan dat Oppenhuizen en Uitwellingerga min of meer als woonwijken tegen Sneek aan liggen en het alleszins gerechtvaardigd is de snelheid van de A7, te weten 80 kilometer vanaf afslag Sneek-Oost richting Joure voorbij de Prinses Margriettunnel (korte tunnelbuis: een klankkast die het geluid versterkt) aan te houden tot aan de uiterste grens van Uitwellingerga.”